اضغط اعجاب واستمتع بكل جديد لدينا

لطلبة الثانوية العامة فقط تابعنا ليصلك كل جديد
جروب ثانوية عامة هنذاكر مع بعض                     صفحة ثانوية عامة هنذاكر مع بعض
1a1ar 1a1co 1a1dr 1a1en 1a1fr 1a1ma 1a1re 1a1rs 1a1sc 1a2ar 1a2co 1a2dr 1a2en 1a2ma 1a2re 1a2rs 1a2sc 1p1ar 1p1co 1p1en 1p1ma 1p1re 1p2ar 1p2en 1p2ma 1s 1s1ar 1s1co 1s1en 1s1fr 1s1ma 1s1mo 1s1re 1s1sc 1s2ar 1s2co 1s2en 1s2fr 1s2ma 1s2mo 1s2re 1sbi 1sch 1sgr 1shi 1sph 1spl 2a1ar 2a1co 2a1dr 2a1en 2a1fr 2a1ma 2a1re 2a1sc 2a2ar 2a2co 2a2dr 2a2en 2a2ma 2a2re 2a2rs 2a2sc 2p1ar 2p1co 2p1en 2p1ma 2p1re 2p1sc 2p2ar 2p2en 2p2ma 2p2re 2s1ar 2s1co 2s1en 2s1fr 2s1ma 2s1mo 2s1re 2s2ar 2s2co 2s2en 2s2fr 2s2ma 2s2me 2s2mo 2s2re 2sbi 2sch 2ses 2sgr 2sgs 2shi 2sme 2sph 2spl 2sps 3a1ar 3a1co 3a1dr 3a1en 3a1fr 3a1ma 3a1re 3a1rs 3a1sc 3a2ar 3a2co 3a2dr 3a2en 3a2ma 3a2re 3a2rs 3a2sc 3p1ar 3p1co 3p1en 3p1ma 3p1re 3p1sc 3p2ar 3p2en 3p2ma 3p2re 3s1sc 3sar 3sbi 3sch 3sco 3sen 3ser 3ses 3sfr 3sgr 3sgs 3shi 3sma 3sme 3smo 3sph 3spl 3sps 3sre 3srf 4p1ar 4p1co 4p1dr 4p1en 4p1ma 4p1re 4p1sc 4p2ar 4p2dr 4p2en 4p2ma 4p2pen 4p2re 4p2sc 5p1ar 5p1co 5p1dr 5p1en 5p1fr 5p1ma 5p1re 5p1sc 5p2ar 5p2dr 5p2en 5p2ma 5p2re 5p2sc 6p1ar 6p1co 6p1dr 6p1en 6p1ma 6p1re 6p1sc 6p2ar 6p2dr 6p2en 6p2ma 6p2re 6p2sc 6pdr اجابات اجابة احسن احلا احلى احياء اخبار اروع افضل اقوى الثانوية الازهرية الثانوية التجارية الثانوية الصناعية الحاسب الالي الدبلوم الفنى الصف الاول الابتدائى الصف الاول الاعدادى الصف الاول الثانوى الصف الثاانى الثانوى الصف الثالث الابتدائى الصف الثالث الاعدادى الصف الثالث الثانوى الصف الثانى الابتدائى الصف الثانى الاعدادى الصف الثاني الاعدادي الصف الثانى الثانوى الصف الثاني الثانوي الصف الخامس الابتدائى الصف الرابع الابتدائى الصف السادس الابتدائى العام الدراسي 2017 الفلسفة والمنطق الفيزياء اللغة الانجليزية اللغة العربية المراجعة النهائية 2017 المرحلة الثانوية الميكانيكا امتحان امتحانات امثلة تحميل تلخيص تنسيق توزيع ثالث ثانوى ثانوية عامة جبر جداول الامتحانات جدول الامتحانات جغرافيا سياسيه حل دراسات دروس خصوصيه دفتر ذاكرة رياضيات فاست فهرس قطع كتاب كتب كليات كورسات مراجعة ليلة الامتحان معلومات ملخص منهج نتيجة الابتدائية نتيجة الازهر نتيجة الازهرية نتيجة الاعدادية نتيجة الثانوية نتيجة الجامعات نتيجة الدبلومات نتيجة لاعدادية نتيحة الثانوية نسيان نصائح هندسة ورق الامتحانات kg l1a1co l1a1en l1a1fr l1a1ma l1a1sc l1a2fr l1a2ma l1a2sc l1p1en l1p1ma l1p2ma l1s1co l1s1ge l1s1ma l1s2en l1s2ge l1s2ma l1sbi l1sch l1sph l2a1fr l2a1ma l2a1sc l2a2fr l2a2ma l2a2sc l2p1co l2p1en l2p1ma l2p1sc l2p2ma l2s1co l2s1ge l2s1ma l2s2en l2s2ge l2s2ma l2sbi l2sch l2sme l2sph l3a1co l3a1fr l3a1ma l3a1sc l3a2co l3a2fr l3a2ma l3a2sc l3p1co l3p1en l3p1ma l3p1sc l3p2en l3p2ma l3sbi l3sch l3sge l3sit l3sma l3sph l3sst l42ma l4p1co l4p1fr l4p1ma l4p1sc l4p2ma l4p2sc l5p1co l5p1en l5p1ma l5p1sc l5p2ma l5p2sc l6p1co l6p1en l6p1fr l6p1ma l6p1sc l6p2en l6p2ma l6p2sc t2s1fr t3sfr te z1a1ar z1a2ar z1a2sc z1s1ar z1s1fr z1s2 z1sps z2a2ar z2a2sc z2p1en z2s1ar z2s1fr z2s1ma z2sme z2spl z3sen z3sfr z3sma z3sme z3sns

اقوى مذكرة فى التعبير لاولى اعدادى 2017 وطريقة الكتابة

اقوى ملزمة  فى التعبير لاولى اعدادى 2017 وطريقة الكتابة
اقوى مذكرة فى التعبير لاولى اعدادى 2017 وطريقة الكتابة

تقدم لكم ايجي فاست اليوم اقوى مذكرة فى التعبير لاولى اعدادى 2017 وطريقة الكتابة  تتناول شرح كتابة التعبير وموضوعاته والتنسيق داخل موضوع التعبير  كامله للصف الاول الاعدادى باسلوب راقى لاخر تعديلات نمنهج 2017 
جزء من المذكرة 
كیف تكتب موضوع التعبیر ؟ 
اقرأ رأس الموضوع قراءة جیدة حتى تفھم المطلوب وتحدد الأفكار . 
اكتب الأفكار التى تستوحیھا من رأس الموضوع فى بدایة الموضوع . 
مھد للموضوع بمقدمة مناسبة لا تخرج عن الموضوع . 
حاول أن تكون الأفكار على شكل أسئلة والموضوع إجابة على ھذه الأسئلة . 
اكتب بخط واضح واترك سطرا ولا تنس علامات الترقیم . 
استشھد ما أمكن بالآیات والأحادیث والشعر والمواقف التاریخیة المختصرة . 
تجنب الأخطاء الاملائیة والنحویة فإنھا تقلل الدرجة . 
لا تطل فتمل ولا تختصر فتخل ، فالوسطیة فى عدد الصفحات مھمة . 
انتقل من فكرة إلى فكرة واجعل موضوعك متصلا ولھ بناء متماسك . 
اھتم بأسلوبك ومعلومتك لأن أساس التعبیر الأسلوب الجمیل والمعلومة المفیدة . 
دوم 􀑧 اختصر وأوجز كل الموضوع فى الخاتمة وانتقى عباراتك لأن الخاتمة مھمة فالانطباع الأخیر ی 
فاجعلھ آیة أو حدیث أو شعر .
حاول أن تستفید بما درستھ من شعر وقراءة وقصة فى موضوعك
 جائزة نوبل جائزة عظیمة ، فمن ھو نوبل ؟ ذلك العѧالم العظѧیم الѧذى علѧم البشѧریة كلھѧا قیمѧة العلѧم والعلماء . ھو عالم سویدى كان یجرى التجارب فى القرن التاسع عشر ، واكتشف مادة من المفرقعات الناسفة تسمى ( الدینامیت ) على أنھا سوف تستخدم فى أغراض الخیر مثل : نسف الجبال ، وشق الطرق ، وحفر الآبار ... الخ ، ولكن ھیھات ھیھات فقد تدخل فى ذلك نفوس البشر فحولوا الخیر إلى الشر ، وحولوا الدواء إلى داء ، وھذه طبیعة الإنسان – غفر الله لھ – فاستخدم العسكریون ( الدینامیت ) مادة للحرب والھلاك والدمار مما أدى إلى موت الكثیر : رجѧالا ً ونسѧاءً وأطفѧالا ً بѧلا ذنѧب أو إثѧم ، وحینئذ حزن ( الفرید نوبل ) حزنا شѧدیدا ونѧدم نѧدما عظیمѧا وقѧرر أن یھѧب كѧل مѧا كسѧبھ وحصѧل علیھ من ھذا الإختراع لكل عالم مفكر أو أدیب بارع یھدف إلى الخیر والسلام والإصلاح . فأخذھا من الدول الكثیر إلى أن جاء دور مصر العظیمة بأبنائھا فكان أول مصرى ینال جائزة نوبل كان الرئیس الراحل ( محمد أنور السادات ) فى مجال السلام ، ثم لم تلبث مصѧر كثیѧرا حتѧى أنجبѧت آخѧرین قѧادرین علѧى الحصѧول علѧى ھѧذه الجѧائزة فجѧاء المصѧرى الثѧانى الكاتѧب الأدیѧب ( نجیѧب محفوظ عبد العزیز إبراھیم ) ونالھا فى مجال الأدب والقصة عن روایѧة " أولاد حارتنѧا " ، وكѧان بیومى سمیر ـ ت/ ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤ ھدیة مجانیة – صدقة جاریة - ٨-                                     لھ غیرھا من القصص الرائعة مثل : ( بین القصرین ، السكریة ، قصر الشوق ) ، وكان ذلѧك فѧى عام (١٩٨٨ (ألف وتسعمائة وثمانیة وثمانین . ثم لم تلبث مصر كثیرا وأنجبت الثالث العظیم الدكتور ( أحمد زویل ) الذى رفع اسم مصر والعرب عالیѧѧا خفاقѧѧا حینمѧѧا حقѧѧق ذلѧѧك السѧѧبق وفѧѧاز بالجѧѧائزة فѧѧى مجѧѧال العلѧѧوم والكیمیѧѧاء (١٩٩٩ (ألѧѧف وتسعمائة وتسعة وتسعین ، فقد اكتشف ( الفیمتوثانیة ) وھو الذى یقیس حركة الخلیة فى جزء مѧن بلیون ثانیة ، وصدق الله العظیم إذ یقول : " یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات " كل ذلك العلم جاء من القراءة والإطلاع وھو أمر مھم ، قال تعالى : " اقرأ باسم ربك الذى خلق " ثم لم تلبث مصر كثیرا وأنجبت الرابع الدكتور / محمد البرادعى ، الذى حصل علیھا فى مجال الطاقة النوویة واستخدامھا فى مجالات الاصلاح ، وما وصل ھؤلاء العلماء إلѧى ذلѧك إلا بѧالعلم والإیمѧان والعمل والإجتھاد . قال شوقى : یا طالبا لمعالى المجد مجتھـــــدا *** خذھا من العلم أو خذھا من المال بالعلم والمال یبنى الناس مجدھـم *** لم یبن مجد على جھل وإقـــــلال فھیا بنا نقوم بواجبنا ونجتھد فى طلب العلم النافع حتى نبنى أنفسѧنا ونحقѧق مسѧتقبلنا ونقѧدم مصѧرنا ونرضى ربنا ، قال الشاعر : على قدر أھل العزم تأتى العزائم *** وتأتى على قدر الكرام المكارم
تحميل المذكرة 

اقوى مذكرة فى التعبير لاولى اعدادى 2017 وطريقة الكتابة

رأيك يهمنا -  يسعدنا تعليقك علي هذا الموضوع 
الاقسام:
[blogger]

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.